Ozempic/Wegovy

Wegovy og Ozempic.
Vi har også læst at Novo Nordisk sænker prisen på Ozempic.
Der er ingen udmelding i forhold til Wegovy.
Vi har spurgt Regionen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og NOVO Nordisk om man skal/må udskrive Ozempic til de patienter, der får Wegovy mod vægttab.
De er alle i gang med at finde ud af, hvad der sker.
Så længe vi ikke ved hvad vi må og ikke må, kan vi ikke lave recepter på Ozempic til behandling af overvægt.
Men vi gør hvad vi kan for at få afklaring